Dziekan WZ UW ogłasza konkurs na zatrudnienie adiunkta w Katedrze Przedsiębiorczości i Systemów Zarządzania.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres wz@wz.uw.edu.pl lub na adres Wydziału Zarządzania, ul. Szturmowa 1/3, 02-678 w Warszawie do 20 lutego 2023 roku.