Dziekan WZ UW ogłasza konkurs na zatrudnienie specjalisty ds. zamówień publicznych i umów w sekcji Zamówień Publicznych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie: CV, krótkiego listu motywacyjnego oraz podpisaną klauzulę dotyczącą ochrony danych osobowych do dnia 30.11.2023r. na adres wz@wz.uw.edu.pl (w temacie e-maila: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – rekrutacja).

Szczegóły i wymagania dotyczące oferty.