Narodowe Centrum Nauki ogłosiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów „Maestro 15” oraz „Sonata Bis 13”.

Wśród nagrodzonych znalazł się nasz wykładowca – dr hab. Maciej Piotr Bernatt a dofinansowanie uzyskał Jego projekt: „Prawo konkurencji w świetle konstytucyjnym. Uwzględnienie wartości społeczno-ekonomicznych i środowiskowych w czasach sprawiedliwej transformacji”.

Gratulujemy dr. hab. Maciejowi Bernattowi – jesteśmy dumni, składamy również gratulacje reszcie nagrodzonych.

W konkursie “Sonata Bis 13” (HS) złożono 86 wniosków, ale tylko 8 zostało zakwalifikowanych do finansowania, z czego aż 4 zostały złożone przez pracowników Uniwersytet Warszawski.

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2024-02-23-wyniki-maestro15-sonata-bis13