11 maja miała miejsce konferencja „Łańcuch wartości gospodarki wodorowej w Polsce”, której jednym z organizatorów był Wydział Zarządzania UW. Uczestnicy próbowali odpowiedzieć na pytanie, kiedy rozwiązania wodorowe będą przynajmniej na tyle rozpowszechnione, co dzisiaj fotowoltaika. Aby stało się to jak najszybciej, potrzebne jest przyspieszenie w zakresie regulacji prawnych i wsparcie państwa w obszarze infrastruktury, bo technologię mamy i Polska ma szansę zostać liderem europejskim, a nawet światowym, w kilku niszach branży wodorowej.

– Medycyna i energetyka to dziedziny, w których dokonują się dzisiaj najbardziej przełomowe odkrycia – powiedział prof. Alojzy Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, otwierając konferencję. – Jestem przekonany, że wielu z nich dokonają polscy naukowcy. Chciałbym, by zbudowany przez nich autobus wodorowy połączył budynki UW w Warszawie, jednak póki co miałby problem z tankowaniem.

Właśnie pojawił się pełny raport podsumowujący konferencję. Oprócz metod produkcji wodoru raport obejmuje również analizę porównawczą zagadnień związanych z jego zastosowaniem, magazynowaniem, przesyłem i dystrybucją.