Serdecznie gratulujemy dr. hab. Jakubowi Górce Nagrody Rektora 2023 w dziedzinie nauk społecznych. Jesteśmy dumni! Nagrody są przyznawane m.in. za wybitne osiągnięcia dydaktyczne oraz wykorzystywanie nowatorskich metod kształcenia.

Cieszymy się również z wyróżnień przyznanych (za działalność naukową, która w szczególny sposób przyczyniła się do rozwoju Uniwersytetu i wzrostu prestiżu uczelni.):

  • prof. dr hab. Marcie Postule
  • dr Agnieszce Wiśniewskiej – kierowniczce naszych studiów na kierunku Zarządzanie
  • prodziekanowi ds. rozwoju dr. hab. Igorowi Postule, prof. UW.
  • prodziekanowi ds. nauki dr. hab. Marcinowi Żemigale, prof. UW.
  • dr. hab. Maciejowi Bernattowi, prof. UW
  • dr. hab. Krzysztofowi Klincewiczowi, prof. UW

    Gratulujemy!

    Zdjęcia dzięki uprzejmości biura promocji Uniwersytet Warszawski.