Projekt „Przestrzeń młodych” organizowany jest przez Fundację ważne sprawy w partnerstwie z Wydziałem Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, dotyczy szeroko pojętej ochrony zdrowia (zarówno w ujęciu jednostkowym jak i systemowym) i oferuje studentom i studentkom dyskusje, warsztaty oraz spotkania z ekspertami i ekspertkami.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu oraz formularz zgłoszeniowy: waznesprawy.org/przestrzen-mlodych.

Rekrutacja trwa do 10 lutego.