Razem z Instytutem Energetyki oraz Klubem Energetycznym zapraszamy na konferencję i prezentację raportu pt. „Łańcuch wartości energetyki jądrowej w Polsce”.

26 stycznia, godz.: 13.30. Wydział Zarządzania, ul. Szturmowa 1/3, aula C.

Celem analizy jest zdefiniowanie kluczowych czynników sukcesu rozwoju energetyki jądrowej w Polsce oraz ocena zdolności i określenie warunków, które muszą spełnić krajowe przedsiębiorstwa, aby w optymalny sposób uczestniczyć w tym procesie (maksymalizując udział tzw. local content).

Wnioski pozwolą uczestnikom nakreślić scenariusze rozwoju energetyki jądrowej uwzględniając zachodzące zmiany w strukturze wykorzystania różnych paliw i źródeł energii oraz rolę tzw. małego i dużego atomu.


Szczegółowy program: https://nuclearconference.pl/agenda/