Informacje o programie.

Informacje o projekcie.


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie poniższych dokumentów na adres: jwachowska@wz.uw.edu.pl w terminie do 1 marca:

  • CV
  • Jednostronicowy list motywacyjny dotyczący projektu, powodów zainteresowania programem, odpowiednich umiejętności i doświadczenia oraz przyszłych zainteresowań zawodowych
  • Kartę przebiegu studiów