Trwa nabór dla wybitnych naukowców oraz startupowców z Mazowsza – Innowator Mazowsza. 118 tys. zł od Samorządu Województwa Mazowieckiego trafi do wybitnych liderów i liderek innowacji. Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik, Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz fundacja Startup Hub Poland zapraszają do udziału w konkursie Innowator Mazowsza. Termin na zgłoszenie się do konkursu upływa 15 września.

Konkurs ma na celu wyłonienie oraz nagrodzenie:

  • mazowieckich firm z sektora MŚP, których innowacyjny produkt, usługa lub technologia została wprowadzona do codziennej praktyki biznesowej,
  • oraz naukowców, których przedmiotem rozprawy doktorskiej, przygotowanej lub obronionej w jednostkach naukowych na Mazowszu, są innowacyjne rozwiązania są możliwe do wdrożenia w praktyce gospodarczej.

Formularz dla kandydatów i kandydatek oraz więcej informacji o Konkursie znajduje się pod tym linkiem.