Ramowy program warsztatów:

 1. Budowanie bezpieczeństwa w grupie i rozumienie procesu grupowego
 2. Zastosowanie podstawowych technik trenerskich (kontrakt, rundka, doświadczenie własne
  i jego omówienie, odgrywanie scenek, praca w parach, gra terenowa, techniki projekcyjne,
  fantazja sterowana, ćwiczenia energetyzujące i integracyjne)
 3. Rola lidera i organizacji w dbaniu o dobrostan psychiczny
 4. Relacja ja – organizacja (komunikacja asertywna)
 5. Relacja z samym sobą (self-compassion, monolog wewnętrzny, wspierające i
  niewspierające przekonania, zasoby osobiste, autoregulacja i techniki uważnościowe)

Warsztat skierowany do wszystkich osób prowadzących zajęcia, warsztaty i szkolenia, których
adresatami są studenci szkół o profilu biznesowym (tj. do wykładowców, dydaktyków,
doktorantów). Zapraszamy zarówno osoby posiadające doświadczenie w zakresie prowadzenia
warsztatów umiejętności psychospołecznych, jak i osoby, które chciałyby wprowadzić elementy
pracy warsztatowej do swojej praktyki dydaktycznej.

Szczegóły.

Termin: sobota i niedziela, 02-03.12.2023
Godzina: 9.30 – 17.30 z przerwami
Sposób prowadzenia zajęć: warsztatowy – stacjonarny
Miejsce warsztatów: Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski, ul. Szturmowa 1/3, sala
C306

Limit miejsc ograniczony: max 16 osób.

Zgłoszenia przyjmujemy do 23.11.2023 na dowolny z poniższych adresów mailowych. W
zgłoszeniu prosimy o podanie informacji, czym się Państwo zajmują zawodowo i gdzie chcieliby
Państwo skorzystać z przekazanej wiedzy: agnieszka.brzozowska@uw.edu.pl lub
awasowska@uw.edu.pl. W razie pytań zapraszamy do kontaktu!


Prowadzące: dr hab. Aleksandra Wąsowska, dr Agnieszka Brzozowska